Saturday, January 21, 2006

mati syahdu

mati syahdu sebelum tegak berdiri
dihujam hasrat coba membesarkan hati
semangat beku dipeluk pinta seketika
jika hidup segala mudah sejahtera,
mengapa masih banyak jiwa sengsara?

bilakah inginan datang dengan sekilat?

No comments: