Tuesday, June 26, 2007

Quote of the day

Aku bermimpi tapi aku berpikir. Aku berkhayal tapi aku mencari kenyataan. Apakah aku bisa terus melangkah maju?

Kalatidha by Seno Gumira Ajidarma

No comments: